Đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Trung tâm xã Lộc Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

- Quyết định phê duyệt số: 395/QĐ-UBND ngày 21/3/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Địa điểm quy hoạch: Trung tâm xã Tân Phú, huyện Châu Thành. 

- Quy mô diện tích: 172 ha. 

- Dân số: 10.000 người. 

< Trở lại